Föredrag, fakta och inspiration

Vill du lära dig mer om naturen, eller behöver du hjälp med den?BIOLOGIK I KORTHET

FÖRELÄSNINGAR


Roliga och informativa föreläsningar för skolor, företag eller föreningar.


Läs mer

KONSULTUPPDRAG


Blandade uppdrag inom kompetensområde marinbiologi.


Läs mer

FAKTAGRANSKNING


Granskning av information, från barnböcker till rapporter.


Läs mer

UPPDRAG I URVAL

INSAMLING AV MAKROALGER TILL NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS HERBARIUM

Under början av juli kommer jag tillsammans med min parhäst Lena Kautsky, professor emeritus vid Stockholms universitet, att hjälpa till med insamling och artbestämning av makroalger till Naturhistoriska Riksmuseets herbarium. Museet har saknat algkompetens i flera decennier, och samlingarna är därför i stort behov av uppdatering. Vi kommer att rapportera från expeditionen på Tångbloggen.

KARTLÄGGNING AV HÄSTMUSSLA


På uppdrag av Länsstyrelsen i VästraGötaland och i samarbete med EcoWorks inventerar Biologik förekomsten av hästmussla, Modiolus modiolus, längs svenska västkusten.

Hästmusslan liknar blåmusslan, men kan bli upp emot 15-20 år gammal. Den är ekologiskt viktig då den skapar boplatser för många andra arter. Trots detta är kunskapen om dess utbredning låg. Jämförelser med historiska data från kända lokaler visar att den har minskat kraftigt på senare tid.


MAGISKA MADAGASKAR


Den 6-23 november 2024 kan du följa med mig  på resan Unika Madagaskar.

Arrangör är Världens Resor och tillsammans kommer vi att får uppleva just det unika med denna magiska ö, som faktiskt är nästan samma storlek som Sverige.

Vi kommer uppleva flertalet av landets unika miljötyper och se endemiska fåglar, växter, grodor, insekter och såklart massor av lemurer!