Föredrag, fakta och inspiration

Vill du lära dig mer om naturen, eller behöver du hjälp med den?BIOLOGIK I KORTHET

FÖRELÄSNINGAR


Roliga och informativa föreläsningar för skolor, företag eller föreningar.


Läs mer

KONSULTUPPDRAG


Blandade uppdrag inom kompetensområde marinbiologi.


Läs mer

FAKTAGRANSKNING


Granskning av information, från barnböcker till rapporter.


Läs mer

PÅ GÅNG JUST NU - HÖSTEN 2022

INVENTERING AV BRUNALGER


På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland och i samarbete med EcoWorks inventerar Biologik

 förekomst av våra 8 största brunalger längs Bohuskusten. Inventeringen tar nu vinterpaus och kommer att fortsätta under våren 2023.

Arterna som kartläggs är:

  stortare (Laminaria hyperborea) fingertare (Laminaria digitata) skräppetare (Saccharina latissima)

ektång (Halidrys siliquosus)

sågtång (Fucus serratus)

blåstång (Fucus vesiculosus)

knöltång (Ascophyllum nodulosum) sargassosnärja (Sargassum muticum).

KARTLÄGGNING AV INVASIV MUSSLA


Trekantig brackvattensmussla (Mytilopsis leucophaeata) hittades första gången i Sverige 2011.

Arten kommer ursprungligen från Mexico och klassas som invasiv. 2021 rapporterades den från Ingarö, Stockholm.

På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har Biologik under hösten kartlagt utbredningen runt Ingarö och vidare söderut längs länets kust.

FÖRELÄSNINGAR


Under hösten har jag hållt min föreläsning "Hur mår Östersjön?" för naturvetenskap- samhällskunskap- och ekonomi-elever på Nyköpings Enskilda Gymnasium.

Det är femte året i rad jag håller föreläsningen på skolan och alltid lika roligt att möta intresserade lärare och elever.