TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR - SKOLOR


Roliga, intressanta och relevanta föreläsningar om havets biologi och ekologi med en spännvidd från tång och makroalger i svenska vatten, ekologin på ett korallrev till livet i djuphavet. Varför inte passa på att uppmärksamma The Ocean Decade, Havsdekaden med en föreläsning om havet?

 

Jag har ett förflutet som lärare på högstadie- och gymnasienivå. Innehållet i mina föreläsningar anspassas givetvis till målgruppens förkunskaper. Vill du ha en skräddarsydd föreläsning om ett specifikt ämne eller ta med eleverna ut på en exkursion? Kontakta mig.

 

Några exempel på föreläsningar är:


Hur mår Östersjön?


En föreläsning som svarar på den vanligaste frågan jag fått som forskare.

Föreläsningen ger en genomgång av Östersjöns geologiska historia och hur det unika bräckta havet har formats. Vi reder ut hur dessa förutsättningar har skapat ett känsligt ekosystem samt miljö- och klimatutmaningar som vi och havet står inför idag. Under föreläsningen tar vi upp tre olika arters utmaningar: östersjötorsken, blåmusslan och blåstången.


Innehållet är kopplat till läroplanen för Naturkunskap 1 samt Biologi 1&2, med en målgruppsanpassning. För naturvetenskapliga studenter (Biologi 1&2) ingår en genomgång av begreppet osmos och hur det påverkar arter i Östersjön. För samhällsvetenskapliga och ekonomistudenter läggs mer tyngd kring samhällsanknytning som förvaltning och nyttjande.


 • Föreläsningen är ca 45 minuter, med möjlighet till kortare frågor under föreläsningstiden och 15 minuters frågestund/diskussion efteråt.
 • Pris 5000 SEK. Alla priser exkl. moms, kostnader för resa och eventuell logi tillkommer.
 • Tekniska krav på lokal: Projektor med möjlighet till datoranslutning (HDMI) samt duk.
 • Tillgång till lokal 30 minuter innan.
 • En klass per tillfälle.


Den vetenskapliga metoden - ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt


Hur tar man fram fakta på ett vetenskapligt sätt? Vad är det som gör att vi kan lita på att det är sant? Hur ställer du en fråga som går att besvara? Och vad måste du tänka på när du ska göra ett experiment? Utveckla din problemlösningsförmåga och lär dig förhålla dig kritiskt och självständigt till källor.


Vi går igenom processen hur du ska planera, genomföra och utvärdera ditt arbete. Jag berättar även hur peer-review systemet för vetenskapliga publikationer fungerar, för att du ska förstå vad som är fakta i vetenskaplig mening.


Innehållet är kopplat till läroplanen för naturkunskap samt till gymnasiearbetet på högskoleförberedande program. Den kan även utgöra en del i diskussioner om faktagranskning, Fake News och konspirationsteorier.


 • Föreläsningen är ca 45 minuter, med möjlighet till kortare frågor under föreläsningstiden och 15 minuters frågestund/diskussion efteråt.
 • Pris 5000 SEK. Alla priser exkl. moms, kostnader för resa och eventuell logi tillkommer.
 • Tekniska krav på lokal: Projektor med möjlighet till datoranslutning (HDMI) samt duk.
 • Tillgång till lokal 30 minuter innan.
 • En klass per tillfälle.

Tång & Alger


Havet är fullt av fantastiska färger och former, men vad är det vi ser? Få en djupare förståelse för den biologiska mångfalden i svenska vatten och hur alger och tång påverkas av miljö och klimat.


Föreläsningen Tång & Alger finns i två storlekar:


Lilla föreläsningspaketet består av 45 min föreläsning och 15-20 minuter frågestund/diskussion. Här går vi igenom vad en alg är, de tre huvudgrupperna röd, grön, brun, hur färgen spelar roll, vad algens olika delar heter samt några olika former av livscykler. Jag ger även en kort introduktion till hur en nyckel för artbestämning fungerar.


Stora föreläsningspaketet består av 2 x 45 min föreläsning samt frågestund/diskussion efter varje pass.

Utöver det som ingår i Lilla paketet går vi igenom hur algers form påverkas av salthalt, vågor och ljus, vilka indelningar vi har, samt hur havets skog är uppbyggd i olika skikt. Vi pratar även om algernas betydelse för den biologiska mångfalden i havet.

I Stora föreläsningspaketet finns även utrymme för att vi under en timme tillsammans artbestämmer några av er i förväg insamlade alger och ni får en demonstration av hur man bevarar sina fynd genom att pressa herbarieark.


 • Pris för Lilla föreläsningspaketet 5000 SEK, Stora föreläsningspaketet 10 000 SEK. Alla priser exkl. moms, kostnader för resa och eventuell logi tillkommer.
 • Tekniska krav på lokal: Projektor med möjlighet till datoranslutning (HDMI) samt duk.
 • Tillgång till lokal 30 minuter innan.
 • En klass per tillfälle.

FÖRELÄSNINGAR - FÖRETAG, MYNDIGHETER OCH NGOs


Letar du efter en liten inspirerande föreläsning till en temadag eller en kompetenshöjande kurs för din arbetsgrupp?


Marina frågor får allt mer fokus. En föreläsning kring livet i havet, människans påverkan eller hur marina miljöer fungerar kan vara mycket uppskattat, både på en allmänbildande nivå men även för djupare expertkunskap. 

 

Några exempel på föreläsningar är:

Vad du inte visste att du ville veta om blåstång

 

Många har säkert poppat blåsorna på ilandspolad tång under en promenad längs havsstranden. Kanske har den kittlat dina tår när du badat vid klipporna?

 

En föreläsning om hur  blåstången kom in i Östersjön, hur har den anpassat sig till ett så utsötat vatten och vad som händer i tångbältet under fullmånen vid midsommar.

Marina makroalger i svenska vatten

 

En genomgång av de vanligaste arterna av makroalger som finns längs den svenska kusten, hur de sprider sig och vilka faktorer som påverkar deras utbredning. Vi diskuterar även spridning av invasiva arter och marin hygien.

 

Mycket lämplig för er som arbetar eller kommer i kontakt med vatten- och miljöfrågor.

FÖRELÄSNINGAR FÖRENINGAR


Det finns så mycket spännande att lära sig! Kanske är ni en intresseförening som vill veta mer om livet i havet i allmänhet eller någon specifik art i synnerhet. Eller ett gäng matintresserade som fått upp ögonen för tång och alger.


Oavsett om ni är nybörjare eller väl insatta i havsfrågor finns alltid mer att lära sig. Varför inte följa med på en undervattensresa längs hela svenska kusten och få en inblick hur växlande naturen är även under ytan? Få reda på hur Östersjön egentligen mår och varför det är ett extra känsligt hav? Eller dyk ner bland tång och alger och upptäck vilken rikedom i färg, form och smak som vajar strax under ytan.


För den som ska åka på semester till varmare länder kan det vara kul att veta mer om korallrevets alla invånare och hur man skyddar dem. Det kan också vara intressant att kunna identifiera vad det är som serveras på tallriken i länder där tång och annan havsmat än fisk ofta står på menyn.


Några exempel på föreläsningar är:

Nyfiken på alger

 

Gillar du att själv samla mat i naturen? Tror du att det är sjögräs du äter till din sushi?

En föreläsning som förklarar skillnaden mellan alger och sjögräs, samt introduktion till några av de makroalger som finns längs den svenska (väst)-kusten. Hur du känner igen och hittar dem samt vilka som är goda att äta.

Ostron - hur funkar de, vad gör de och varför ska vi äta dem?

 

En föreläsning om ostron, deras biologi och ekologi samt på vilket sätt de utgör ett klimatsmart val av protein.

Föreläsningen avslutas med några tips på hantering och tillagning.

KONSULTUPPDRAG


Behöver ni expertkunskap kring makroalger, undersöka vilka arter som finns under ytan eller få en oberoende faktagranskning av en rapport? Kanske funderar ni på om det kan vara möjligt att genomföra en restaurering i marin miljö?Större uppdrag utförs ofta tillsammans med konsultfirman Örnborg/Kyrkander AB.


Några typer av uppdrag jag åtar mig är:

Restaurering av blåstång

 

En restaurering av ett blåstångssamhälle innebär att med insatta åtgärder hjälpa blåstång att återetablera sig i ett område där den tidigare funnits men försvunnit från på grund av mänsklig påverkan i form av till exempel övergödning eller föroreningar.

Vi har tagit fram metoder för att etablera blåstångsamhällen i miljöer där den försvunnit, för att påskynda blåstångens naturliga kolonisering och etablering där den minskat, samt som kompensationsåtgärd vid byggnationer i havet.

Inventeringar

 

Inventering av alger, växter och djur i marina och bräckta miljöer.

 

Marina ansvarsarter och ansvarsbiotoper

 

Utvärdering av lämpliga marina ansvarsarter och -biotoper för kustkommuner.

ÖVRIGA TJÄNSTER


Det finns även lite gott och blandat i kompetenslådan som jag gärna är behjälplig med. Kontakta mig gärna för mer information.


Faktagranskning


Skriver du en bok eller gör en film om havet och är mån om att fakta ska vara rätt? 

Jag faktagranskar din text, kontrollerar att eventuella latinska namn är korrekta och uppdaterade samt är även behjälpling med översättning till/från engelska.

Dykeri


Behöver du hjälp med ett dykuppdrag har jag svensk yrkesdykarbehörighet A40 samt Dykledare. Jag dyker med dubbla 7-liters flaskor (232 bar) för redundant luftförsörjning samt helmask med möjlighet till radiokommunikation. All dykning sker enligt AFS 2010:16

Undervattensjobb


Tappat något i sjön? Vet du vart det ligger men det är för djupt för att dyka ner och hämta? Min undervattensdrönare med gripklo kan söka efter och hämta upp föremål ner till 100 meters djup. Den kan även filma i hög upplösning (4K) om du vill inspektera en ledning eller in under en brygga.